Kauza se týká údajně fiktivních pohledávek, jejichž zaplacení před několika lety požadovala po Lesích ČR obchodní společnost se sídlem v USA. Argumentovala smlouvami, které měly být v roce 2007 uzavřeny mezi Lesy ČR a firmami zaměřenými na poskytování poradenské činnosti a na rekonstrukci infrastruktury informačních a komunikačních technologií.

„Tyto smlouvy, které však podle závěrů kriminalistů ÚOKFK nebyly nikdy uzavřeny, měly být vyhotoveny jen za účelem uplatnění fiktivní pohledávky ve výši asi 221 miliónů korun,“ uvedl Ibehej.

Podnik Lesy ČR podle mluvčího odmítl zaplatit, a tak se společnost, která vystupovala jako majitel údajných pohledávek, v roce 2011 obrátila na ministerstvo financí s oznámením o existenci sporu.

„Zahraniční společnost měla nárokovat v souvislosti s nesplacenou pohledávkou ve výši zhruba 221 miliónů korun zmaření investice v celkové výši až 12 miliard korun,“ doplnil Ibehej.