Již loni v říjnu liberecký okresní soud politika žaloby ze zneužívání pravomoci veřejného činitele zprostil, ve čtvrtek toto rozhodnutí potvrdil i odvolací soud v Hradci Králové.

„Můj klient tvrdí, že byl panem Vondruškou fyzicky napadán, opakovaně bit obuškem, kopy do břicha, do hlavy, do měkkých tkání,“ shrnul jádro kauzy právní zástupce poškozeného Stanislav Němec. Jiří Wolf se ve čtvrtek jednání u hradeckého soudu nezúčastnil ze zdravotních důvodů. Stále se ještě potýká s následky dlouhodobých pobytů ve věznicích.

„Soud shledal zprošťující rozsudek Okresního soudu v Liberci věcně správným, proto odvolání státního zástupce zamítl. Nebyly žádné důvody pro zrušení rozsudku a vrácení k novému projednávání a rozhodnutí,“ uvedla mluvčí hradeckého soudu Olga Mičanová. Byl tak potvrzen názor prvoinstančního soudu, že důkazem proti Vondruškovi je pouze výpověď poškozeného, která ale není zcela věrohodná.

Vondruška: Účelové podání

To, co se Wolfovi stalo, je podle soudu politováníhodné, ale ne zcela věrohodná výpověď nemůže stačit k vydání odsuzujícího rozsudku. Soudce Zdeněk Korf v této souvislosti připomněl zásadu rozhodnout v pochybnosti ve prospěch obžalovaného.

„Spravedlnost, nejen právo, v tomto případě zvítězilo. Bylo to účelové podání s ohledem na moje postavení v politice,“ okomentoval kauzu Vondruška poté, co si vyslechl pro něj příznivé rozhodnutí. Vinen se necítí, nemá podle svých slov ani výčitky svědomí.

„Služba v ozbrojeném sboru, navíc v takovém to specifickém prostředí, předpokládá, že se s otázkami svědomí můžete někdy setkávat. A musíte se chovat vždy tak, abyste tento střet neměli. Vždy jsem se snažil pracovat co nejlépe a zároveň v mezích slušnosti, která se od příslušníka ozbrojeného sboru očekávala,“ řekl politik, kterému v případě odsouzení hrozilo až deset let vězení.

„Bezmocnost české justice”

„Jsem rád, že se ta věc dostala aspoň před soud. Bohužel proces opět ukázal na bezmocnost zdejší justice, stojící tváří v tvář bezpráví páchanému předchozím režimem,“ povzdychl si právní zástupce poškozeného Stanislav Němec a dodal, že poškozený nemá v trestním řízení právo podat dovolání.

„To je na nejvyšším státním zástupci, ministr spravedlnosti může podat stížnost pro porušení zákona. Já se poradím s klientem, jestli bude iniciovat některý z těchto kroků,” uvedl.

Hradecký soud, který byl jako odvolací určen proto, že existovala pochybnost o nepodjatosti soudců libereckého krajského soudu, rozhodoval o případu v odvolacím řízení již podruhé. Poprvé to bylo po zprošťujícím rozsudku v dubnu 2011. Tehdy případ vrátil zpět do Liberce s tím, že nebylo rozhodnuto o všech skutcích, obsažených v žalobě, a s výtkou nad způsobem, jak soud zhodnotil důkazy. V novém hlavním líčení však okresní soud došel opět ke zprošťujícímu rozsudku.