"Řidič s takto označeným vozidlem musí stejně jako ostatní účastníci silničního provozu dodržovat veškerá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, tedy například respektovat předepsanou rychlost, nebo zastavovat na červenou," informoval mluvčí Tomáš Hulan.

Policisté v průběhu týdne zkontrolovali 347 aut s majákem oranžové barvy. V 29 případech uložili na místě pokutu, dalších osm předali ke správnímu řízení.

Zákon uvádí, že maják lze použít jen tehdy, když by v souvislosti s činností asistenční služby mohla být ohrožena bezpečnost provozu. Jízda k dopravní nehodě podle Hulana není ten případ.

„Avšak mnohdy se setkáváme právě s tím, že nás vozidlo se zapnutým žlutým majákem na dálnici „podjede“ značnou rychlostí odstavným pruhem, a ještě na nás zatroubí, pokud má dojem, že mu překážíme. A to je samozřejmě v rozporu se zákonem,“ upozornil mluvčí.

Pražská policie chce v kontrolování vozů asistenčních služeb pokračovat.