Za loňský rok policisté jako výnos z trestné činnosti zabavili 5,8 miliardy korun, což proti předchozím letům představovalo výrazný nárůst. Stoupající trend pokračuje i letos.

Nejvíce peněz – celkem 3,5 miliardy Kč – zatím letos policisté zadrželi díky zajištění finančních prostředků na účtech. Odnětím konkrétních věcí důležitých pro trestní řízení zajistili majetek za 923 miliónů, zajistili také nemovitosti v hodnotě 597 miliónů korun.

Škoda versus zabavený majetek se přibližuje

Poměr mezi škodou celkově způsobenou pachateli nových případů a majetkem, který policisté u probíhajících trestních řízení zajistili, činí za první pololetí 47 procent. Loni to bylo 18,2 procenta.

Podle Ibeheje je nárůst zajištěného majetku evidentní i u protikorupčního policejního útvaru, který v prvním pololetí zajistil celkem 4,77 miliardy korun. "Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se jedná o více než třísetprocentní nárůst," sdělil mluvčí.

Zajištěný majetek a celková škoda způsobená trestnou činností (údaje jsou v miliónech Kč)
RokZajištěný majetekCelková způsobená škodaProcentuální poměr
2009131226 0125,0
2010128324 1035,3
2011430127 39515,7
2012583932 13618,2
1. pol. 2013650913 82047,1
zdroj: protikorupční policie

Dodal, že důležitým faktorem při zajišťování výnosů z trestné činnosti je struktura specializovaných pracovníků na finanční šetření v rámci celé policie a od roku 2011 také stálost personálního obsazení. Zajišťování majetku z trestné činnosti má prý také větší podporu policejního vedení než dříve. "Otázka zajištění výnosů z trestné činnosti a jejich dohledávání a zajišťování se stává standardní součástí trestního řízení u kauz, kde byla způsobena majetková škoda nebo pachatel trestným činem získal prospěch pro sebe nebo jinou osobu," vysvětlil Ibehej.

Mluvčí také pochválil spolupráci policie se žalobci. "V některých případech samotní státní zástupci na základě podkladů od policie iniciují a realizují zajištění majetku," upozornil s tím, že na tuto problematiku klade velký důraz Nejvyšší státní zastupitelství.