Vše se odehrálo loni 11. března v pozdních nočních hodinách v cukrárně v Olomouci po předchozím požívání alkoholických nápojů a hádce. Ta vznikla kvůli nevhodnému chování poškozeného, který obžalovaného udeřil rukou do hlavy. Ten reagoval tím, že útočníka přitlačil ke dveřím, přičemž v pravé ruce držel nůž, kterým jej bodl pod levou čelist. Podle obžaloby pouze shodou okolností nezasáhl velké cévy krku a nedošlo k následnému vykrvácení poškozeného.

U VS se Korčák domáhal zproštění obžaloby, když namítal, že provedenými důkazy rozhodně nebyl prokázán žádný vražedný úmysl. Argumentoval tím, že ve vztahu ke způsobu vedení útoku nastala ve věci důkazní nouze, neboť zbraň nebyla nalezena a zranění poškozeného nebylo ani nijak zadokumentováno. Šlo podle něj jen o povrchové poranění.

A VS jeho obhajobu akceptoval. „Nebyl prokázán vražedný úmysl a jednalo se skutečně o povrchovou ránu. Pokus vraždy jsme proto překvalifikovali na těžké ublížení na zdraví. S ohledem na jistou sebereflexi obžalovaného jsme pak přistoupili k podmínce. Vede řádný život, přestal pít a poškozenému, který celý konflikt vyprovokoval, nahradil škodu,“ vysvětlil Právu mluvčí olomouckého VS Petr Angyalossy.