„Krajská státní zástupkyně vydala pokyn k odložení případu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Případem se kriminalisté zabývali více než dva roky a kosterní ostatky, které analýzou DNA skutečně v převážné většině byly přiřazeny k hledaným osobám, už umožnily odsunutým příbuzným důstojné rozloučení a uložení na jihlavském Ústředním hřbitově.

Mezitím zemřel poslední z označených přímých účastníků.

„Vyšetřovatel odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v těchto dnech prověřování případu ukončil a vydal meritorní rozhodnutí ve věci. Toto rozhodnutí bude doručováno všem poškozeným osobám, kterých se případ dotýkal,“ uvedla policejní mluvčí.

O obsahu spisu však neřekla ani slovo.

Kriminalisté mluvit nesmějí

Jaké poznatky ke kauze, která vzbudila nejen v regionu mezi lidmi velké vášně, kriminalisté získali, o tom oni sami mluvit nesmí.

V souladu s trestním řádem si poskytování veškerých informací k případu vyhradila dozorující krajská státní zástupkyně.

„Z naší strany nemůžeme v současné době bohužel průběh ani výsledky prověřování žádným způsobem komentovat,“ uvedl šéf kriminalistů Pavel Peňáz.

Stanovisko Krajského státního zastupitelství Brno se Právu získat nepodařilo.

Viníci a jejich motiv tak zůstávají předmětem spekulací: všechny však ukazují na kriminální čin.

„Zavraždění měli být registrováni v některé z nacistických organizací, že by ale páchali nějaké konkrétní zlo, není známo. Za pouhé členství by přitom mohli dostat rozsudkem lidového soudu maximálně pět let vězení,“ poznamenal během pietního aktu uložení ostatků v polovině letošního září amatérský historik a spisovatel Jiří Vybíhal, který se období tzv. protektorátu v jihlavském jazykovém ostrově dlouhodobě věnuje.

Jak připomněl, dotyčné navíc čekal odsun.