„Policisté ohledali místo činu, zajistili stopy a předmětné lahve k dalšímu zkoumání. Mimo jiné bude provedena toxikologická expertiza, které potvrdí nebo vyvrátí, zda a v jakém množství je v tekutině přítomný životu nebezpečný metanol,“ sdělila Vlčková.

Lahve byly nalezené v příkopě cesty.

Lahve byly nalezené v příkopu u lesní cesty.

FOTO: Policie ČR

K odbornému zkoumání budou zaslány také etikety, s největší pravděpodobností se totiž jedná o padělky. Ke spolupráci na případu byli přizváni také pracovníci celního úřadu.

Nalezené lahve

Nalezené lahve

FOTO: Policie ČR

Lahve s alkoholem byly podle Vlčkové označeny etiketami různých značek od výrobce AB Style z Frýdku-Místku, před kterými policie již varovala. „Znovu bychom chtěli upozornit, že doposud nebylo žádných způsobem prokázáno, že by se výrobce uvedený na etiketě jakýmkoli způsobem podílel na výrobě či distribuci závadového alkoholu a že se tedy zabýváme také otázkou případného zneužití jména,“ upřesnila Vlčková.

Policie znovu apeluje na lidi, aby nekonzumovali alkohol z lahví, které nejsou opatřeny ochrannými známkami, tedy kolky. Obsah totiž může být vysoce toxický.