Jihomoravské pivovary sdružovaly malé a střední pivovary z jihu Moravy. Mnohé byly později prodány a tahounem celé firmy se stal pivovar ve Vyškově. Firma prodávala nepotřebný majetek a právě při jeho prodeji měl Piňos udělat osudovou chybu. Podle státního zástupce totiž uzavřel s kupujícím sodovkárny nevýhodnou smlouvu.

„Převod vlastnických práv k majetku podle ní mohl být uskutečněn i bez nutnosti uhradit celou cenu, byla tam i konkurenční doložka a také ustanovení o smluvní pokutě, která zavazovala pivovar k nevyhnutelnému sankčnímu plnění,“ prohlásil státní zástupce.

Trest za politiku, tvrdí Piňos

Piňos před soudem tvrdil, že se ničeho špatného nedopustil. „Sodovkárna byla dlouhodobě ztrátová a společnost táhla ke dnu. Měli jsme na výběr, buď provoz ukončit, nebo se sodovkárnu pokusit prodat. Valná hromada nakonec rozhodla o prodeji, přihlásil se jen jeden zájemce. Kdybych se nedal na politiku, dneska bych tu nestál,“ spojoval své stíhání se starostenskou židlí.

Soud ale nakonec přisvědčil obžalobě, podle které Piňos s Konšelem neuhlídali splnění podmínky, aby kupec zaplatil celou kupní cenu dva dny před podpisem smlouvy. Z ní dorazilo jen půl miliónu ze slíbených pěti miliónů korun. Navíc prý v rozporu s přáním státu zahrnuli do kupní smlouvy i zásoby sodovkárny. Pak vznikly tahanice mezi oběma firmami o to, zda pivovary řádně a včas předaly majetek sodovkárny novému vlastníkovi. Vedou se dodnes.

Piňos po svém obvinění rezignoval na post starosty, celou dobu ale doufal, že ho soud osvobodí a on se do politiky vrátí. Nyní mu zbývá naděje v podobě odvolání ke Krajskému soudu v Brně.