Podle dostupných informací je váš klient obviněn kvůli tomu, že když se v roce 2008 rozváděl, tak měl ukrýt před svou tehdejší manželkou 16 miliónů korun prostřednictvím nějakých převodů a za účasti své matky, která má být rovněž stíhána. Odpovídá to?

Zhruba to tak odpovídá.

Váš klient obvinění označil za účelové. V jakém slova smyslu?

Vypořádání majetku při rozvodu manželů je záležitost čistě občanskoprávní. Znáte jiný případ, kde by se vypořádával majetek účastníků za součinnosti policie nebo státního zastupitelství?

Já ne, právě na to jsem se vás chtěl zeptat.

No, já taky ne, a to tu praxi dělám 35 let. Ještě jsem se s tím nesetkal. Je to vtipné. Když se manželé rozvádějí a je to poměrně drsné, jeden přijde domů a zjistí, že má byt prázdný, vybrané účty.

Když podá trestní oznámení, tak si položme otázku, co udělá policie. Odpověď je jednoduchá: odloží to s poukazem, že to je občanskoprávní záležitost. Takže si položme otázku, proč v daném případě to najednou občanskoprávní záležitost není. V tom vidí pan inženýr tu účelovost.

Můžete prozradit, jaká bude taktika obhajoby?

V podstatě jste to teď slyšel: je to civilněprávní záležitost.

Stejně argumentujete i ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání?

Já jsem ji nepsal, tu psal můj předchůdce.

Soud před nějakým časem na návrh bývalé manželky zakázal vašemu klientovi nakládat s některými nemovitostmi…

S tím nejsem obeznámen. Zastupuji ho pouze v tomto řízení.

O finanční transakce s těmi 16 milióny se také zajímá Útvar odhalování korupce a finanční kriminality…

S tím také nejsem obeznámen. Teprve se půjdu podívat do spisu.