„Prostá lavička, která je postavena ve dvorním traktu jednoho ze sídlišť, se jevila jako obrovský problém,“ řekl Právu ve středu zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Téměř osmdesátiletá seniorka si podle něj opakovaně stěžovala na to, že lavička tu nebyla umístěna oficiálně, nemá žádného majitele a sedávají na ní i cizí lidé, a někdy dokonce také mládež.

„Nejvíc jí pak vadilo, že sousedky s ní stále pohybují v závislosti na dráze slunečního tělesa. Podle sousedek, které jsou víceméně stejného věku jako stěžovatelka, je lavička na místě téměř třicet let a v průběhu tří dekád si nikdo na její umístění nestěžoval,“ uvedl Komínek.

Aby se lavičková válka seniorek zklidnila, došlo podle něj k dohodě, že bude sporná lavička přemístěna do prostor, kde nebude dalších pár desítek let nikomu zavazet, a strážníci se tak budou moci věnovat jiné činnosti.