Příčinou ranního výpadku proudu byl zkrat. „Přibližně v 7:45 hodin ráno došlo v k proudovému rázu a následně ke zkratu, který způsobil výpadek proudu v celém podniku. Po výpadku proudu byly veškeré výrobní technologie odstaveny z provozu,“ uvedla mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková.

Doplnila, že firma událost neprodleně nahlásila na Českou inspekci životního prostředí. „K ohrožení okolí nedošlo. Nastal pouze komínový efekt tím, jak to dobíhalo,“ řekla.

Vedoucí oddělení ochrany ovzduší ostravského inspektorátu České inspekce životního prostředí Radomír Štěrba potvrdil, že na kvalitě ovzduší v okolí firmy se havárie neprojevila. „Z hlediska emisí to je nepodstatná věc, na měřicí stanici v Radvanicích se to vůbec neprojevilo,“ řekl.

Odpoledne proud vypadl znovu

Podle Černé Dvořákové firma během dne postupně zařízení uváděla do provozu, přičemž elektřinu nakupovala od společnosti ČEZ, avšak odpoledne kolem půl třetí, kdy ještě podniková elektrárna po havárii ani neobnovila zcela provoz, vypadl proud znovu. „Elektrárna přitom vyrábí i stlačený vzduch, který agregáty potřebují k provozu,“ řekla Černá Dvořáková.

„Přibližně ve 14:15 došlo k dalšímu blackoutu, tentokrát již v menším rozsahu. Po stabilizaci vlastní výroby elektřiny, která bude trvat přibližně osm hodin, budeme obnovovat provoz výrobních zařízení,“ sdělila Černá Dvořáková.

Přesná příčina výpadku podle ní zatím nebyla určena. „Ztráty budou vyčísleny až po uvedení veškerých agregátů do provozu a stabilizaci výroby,“ doplnila.