"Od nálezce jsme přebírali téměř nehybné zvíře. Pták se nemohl postavit a neměl ani sílu létat. Oba pařáty měl poškozené ve stejné výšce, což svědčí o tom, že se někde chytil do želez, ze kterých byl následně vypuštěn. I když původně přeražené kosti byly již částečně zhojeny, tak šlachy a tkáně postupně odumřely,“ uvedl vedoucí záchranné stanice Karel Makoň.

Ten upozornil na to, že používání čelisťové pasti zákon striktně zakazuje. "Přesto ročně projdou naší stanicí jeden až dva pacienti, kteří do ní byli lapeni. A to jsou jen případy, které se náhodně zjistí. Je to pouhá špička ledovce," prohlásil Makoň.

Loni se ekologům podařilo odhalit a usvědčit z kladení železné pasti přímo myslivce. Člen mysliveckého sdružení ve Starém Smolivci na jihu Plzeňska dostal za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a porušení pravidel lovu pokutu 2.500 korun. Ochránci zvířat ho přistihli, jak v areálu odchovny divokých kachen líčil železa na predátory, do kterých se ale chytila jedna z kachen a čelisti jí ucvakly plovák.