Podle policistů se ženy dopouštěly trestné činnosti nejméně od roku 2007.

„Detektivové je viní z toho, že se jako členky neregistrovaného neonacistického hnutí Resistance Women Unity (RWU) celkem ve 13 případech podílely na organizaci, personálním a materiálním zajištění a uspořádání různých akcí, na zajištění výroby, výrobě a distribuci materiálů propagující hnutí RWU,“ řekl mluvčí útvaru Pavel Hanták.

Propagace probíhala v průběhu akcí uspořádaných pro příznivce krajní pravice. Pozvánky a reporty z akcí RWU pak zveřejňovaly na internetových stránkách.

„V případě prokázání viny hrozí ženám až osmileté tresty odnětí svobody,“ řekl Hanták.

Neregistrované neonacistické hnutí Resistance Women Unity je ženskou odnoží neregistrovaného neonacistického hnutí Národní odpor. RWU ideově navazuje na obdobné ženské organizace Hitlerovského Německa do roku 1945 s ideovým podtextem rasové výlučnosti árijských žen.