„Překvalifikovali jsme obvinění na týrání svěřené osoby, za nějž je trestní sazba odnětí svobody na jeden až pět let. Důkazy totiž neodpovídaly původním předpokladům. Kratší bylo časové vymezení pravděpodobného násilného chování. Dívka utrpěla omrzliny a byla týrána na sněhu a mrazu, a z toho lze usuzovat, že se obvinění tohoto jednání mohli dopouštět pouze v zimě,“ odůvodnil snížení navrženého trestu státní zástupce Ondřej Šmelhaus a dodal: „Rovněž nejsou důkazy o tom, že týrání bylo tak kruté, jak se původně zdálo.“

V lednu letošního roku sama babička na doporučení sociálních pracovnic odvedla Drahušku z Hostivic do Klokánku, odkud ji vyděšené pečovatelky odvezly rovnou do nemocnice. Lékaři tehdy dokonce kvůli silným omrzlinám uvažovali o amputaci nohou a na těle vyhladovělé holčičky našli kromě jiného i stopy po úmyslném pálení.

Soud nemusí souhlasit

Snížení možného trestu za takovéto jednání s dítětem pobouřilo mimo jiné i vedení zařízení, které se o týranou dívku stará. „Tuto překvalifikaci považuji za nešťastnou. Zvlášť v případě takto surového způsobu týrání. Vždyť ta dívenka málem přišla o nohy. Celkově to potvrzuje mé mínění, že jsou u nás trestné činy spáchané na dětech kvalifikovány mírněji, než je na místě,“ prohlásila Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí, který provozuje Klokánky.

Je tu ovšem možnost, že soud nebude se státním zástupcem souhlasit. „Kvalifikace se ještě může změnit při hlavním líčení, které se koná 25. listopadu. S výší trestu se může hýbat nahoru i dolů,“ řekla Právu mluvčí Okresního soudu Prahy-západ Lenka Mrázková.

Nyní žije Drahuška v Klokánku a podle jejích tet se s neuvěřitelnými hrůzami, které zažila v rodině, vyrovnala skvěle. Jen o žádném svém příbuzném nikdy nemluví. Zda si ji budou moci vzít do péče vybraní pěstouni, se ještě nerozhodlo. V současnosti probíhá prošetřování, zda přichází v úvahu svěření Drahušky do výchovné péče vhodné fyzické osoby.

Paradoxně se stále lépe daří i jejím trýznitelům. Nejenže jim státní zástupce snížil sazbu možného postihu, ale sociálka, přestože byli již v minulosti trestně stíháni, jim nechala v péči osmiletou sestřenici Drahušky.

Právo to zjistilo od mluvčího občansko-právních kauz Okresního soudu Prahy-západ Pavla Tůmy. „Soud s orgánem sociálně právní ochrany dítěte prošetřil výchovné prostředí u babičky ve vztahu ke starší nezletilé. Bylo zjištěno, že tato je zcela v pořádku a nic nenasvědčuje pochybením ve výchově. Proto neshledal důvody pro změnu výchovného prostředí této nezletilé, je však i nadále sledováno,“ sdělil Tůma,