„Jejich dlouhodobé spory se týkaly zvýšeného požívání alkoholických nápojů obviněným. Ten staršího muže napadl ve chvíli, kdy na něj chtěl spolubydlící zavolat policii a vyzýval ho, ať odejde z bytu,“ konstatoval Kafka.

Agresor však muže odstrčil a po slovech „když teda voláme policii, tak ať mají proč přijet“, vzal ze sousedního pokoje zavírací lovecký nůž o délce čepele jedenáct centimetrů a poté poškozeného v chodbě bytu bodnul do levé poloviny břicha. Tím mu způsobil závažné a život přímo ohrožující zranění.

„Bodná rána pronikla břišní stěnou hluboko do dutiny břišní, dále do levé části prostoru za dutinou břišní. Zároveň došlo k bodnému poranění levé ledviny poškozeného s poraněním ledvinné tepny a žíly s masivní krevní ztrátou asi 3,5 litru krve,“ vyjmenoval státní zástupce.

Život poškozeného byl podle vyšetřovatelů zachráněn jen díky okamžité a kvalifikované lékařské péči s nutností operačního zákroku souvisejícího s odstraněním levé ledviny.

Po činu se pokusil o sebevraždu

„Obviněný musel být výše uvedeným jednáním přinejmenším srozuměn, že může poškozenému způsobit smrtelné zranění, a poté, co zjistil, jak vážné zranění poškozenému způsobil, si sám  způsobil dvě bodné rány v břichu s poškozením střev v úmyslu se sám usmrtit,“ dodal Kafka.

Agresor je nyní stíhán vazebně. V minulosti už byl totiž z této domácnosti policejně vykázán a měl i soudně uloženo se vystěhovat. Pokud jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody v délce deset až osmnáct let.