Tehdy se obžalovaný odvolal a Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil. Letos v dubnu hradečtí soudci nařídili zpracování ústavního revizního posudku, protože obhajoba nechala zpracovat oponentní posudky z oboru dětské psychologie a psychiatrie, které vyzněly zcela odlišně než posudky původní. Ústavní revizní posudek měl určit, které posudky byly správné.

Tým z psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích se přiklonil k původnímu posudku, na jehož základě soud rozhodl o mužově vině už loni. Zástupce znalců z Bohnic Petr Goldmann pouze zpochybnil názor původních znalkyň, že chlapec utrpěl psychickou újmu, takže soud zmírnil trest. Ponechal však v rozsudku povinnost obžalovaného podrobit se ústavnímu psychiatricko-sexuologickému léčení.

Chlapcova výpověď mohla být ovlivněna

V rozsudku stojí, že muž za účelem svého sexuálního uspokojení přiměl nezletilého k tomu, aby se jako on obnažil a pak se spolu svými penisy jakoby šermovali. „Poté si penisy o sebe navzájem třeli tak intenzivně, že to poškozeného bolelo. Chlapec musel otci líbat jeho penis a nahé hýždě,“ stojí v obžalobě, která popisuje ještě další hrátky se sexuálním podtextem.

Obžalovaný vinu odmítl a znovu si podal odvolání. Jeho obhájce důrazně zpochybnil nález znaleckého týmu. Mj. uvedl, že existuje řada pochybností o tom, zda chlapcova výpověď nebyla ovlivněna například nesprávně vedeným výslechem či chlapcovou matkou, která je ve sporu s obžalovaným ohledně výživného a úpravy styku otce se synem.

Předseda trestního senátu Jiří Vacek v odůvodnění konstatoval, že soud respektuje závěry revizního posudku a považuje za prokázané, že chlapec o sexuálních hrách se svým otcem nelhal. „Revizní posudek je nadřazen posudkům předchozím. O vině obžalovaného nemáme pochybnosti,“ uvedl soudce.