Pokud si podle návodu nalijete do kelímku tekutinu a tu postavíte na palubní desku vozu, odtahová služba prý vůz neodtáhne, neboť by se tekutina vylila a poničila vůz. Odtahová služba by pak podle této teorie měla hradit způsobenou škodu, čemuž se tedy má raději vyhnout a vůz neodtahovat. Alespoň tak zní tato rada.

V praxi se pracovníci odtahové služby s něčím takovým ale nesetkali. „Z hlediska městské policie se jedná čistě o řešení přestupku, samotný odtah my nezajišťujeme,“ řekla Novinkám mluvčí pražské městské policie Jana Přikrylová s odkazem na Správu služeb hlavního města Prahy (SSHMP).

SSHMP zajišťuje odtahovou službu pro městskou policii, Policii ČR i další subjekty. Je-li z těchto institucí odtah nařízen, pracovníci odtahové služby ho také provedou.

Video s instruktáží sledujte zde

„Na základě nařízení nebo příkazu strážníka či policisty řidič odtahového vozidla provede odtah vozidla z dané lokality na odtahové parkoviště. Řidič odtahového vozidla nezjišťuje ani neřeší otázky oprávněnosti nařízeného odtahu,“ řekla Novinkám mluvčí SSHMP Petra Janatová.

Odtahová služba také zatím nemá žádnou zkušenost s takovýmto postupem majitele vozu.

"V souvislosti s poškozením přístrojové desky nebo poškozením vozidla z důvodu rozlití tekutiny můžu dodat, že SSHMP se v praxi s podobným jevem nesetkala ani v jednom případě,“ doplnila Janatová.