„Jan Stráský nechal na konci dubna 2011 rozmístit přinejmenším 5000 otrávených lapáků a trojnožek na území NP Šumava s látkou cypermethrin, aniž by měl k tomuto postupu udělenou výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny,“ uvedl Marek v odůvodnění zmíněného oznámení.

Podle Marka se tak Stráský dopustil porušení zákona o ochraně životního prostředí, umožnil znečištění zvlášť chráněného území a ohrozil tamní živočichy.

Parku hrozí kvůli zmíněnému pochybení až miliónová pokuta od České inspekce životního prostředí. Stráský už v pátek vydal prohlášení, v němž přiznal, že nařídil využít v boji proti kůrovci kombinaci všech nejúčinnějších metod, a to včetně biocidů na otrávené lapáky a trojnožky, aniž by bylo ukončené příslušné správní řízení.

Podle něj ale bylo otráveno jen dvacet procent z více než třiceti tisíc rozmístěných nástrah. Svůj krok omluvil přemnožením kůrovce a prodlevami ve správním řízení.