Dvojice obžalovaných odešla od soudu s ročním podmíněným trestem odnětí svobody. Jednání Dvořákové soud kvalifikoval jako zločin zneužití pravomoci úřední osoby a u Kondra jako návod k tomuto zločinu.

„Kondr v úmyslu neoprávněně získat dotaci požádal Dvořákovou, aby v již pravomocném stavební povolení na zřízení inženýrských sítí změnila stavebníka ze soukromé firmy na město, což úřednice v rozporu se správním řádem udělala,“ uvedla předsedkyně senátu Drahomíra Regnerová.

Dvořáková z pokynu starosty vyhotovila další stavební povolení na stejnou stavbu.státní zástupce

Důvod byl zřejmý - aby město na dotaci dosáhlo, nesměla být jako stavebník vedena soukromá firma, „Dvořáková proto z pokynu starosty vyhotovila další stavební povolení na stejnou stavbu, kde byla uvedena stejná data včetně vyznačené právní moci jako v původním stavebním povolení. Změnila jen hlavičku s údaji o stavebníkovi. Na základě tohoto falešného dokumentu vyplatilo ministerstvo městu milióny,“ uvedl státní zástupce Zdeněk Slepička.

„Do kanceláře za mnou přišel pan Kondr s tím, že potřebuje stavební povolení ke stavbě, která byla dříve povolena pro soukromou firmu. Já jsem mu sdělila, že takové rozhodnutí se nevydává, že to stavební zákon neumožňuje. Starosta trval na tom, že ve stavebním povolení musí být uveden jako investor město Starý Plzenec, že jiná možnost získat dotaci není. Když jsem se tomu švindlu bránila, pan Kondr znovu opakoval, že to potřebuje,“ uvedla před soudem Dvořáková, která je už šest let v důchodu. Přiznala, že podvodné povolení nakonec skutečně vyhotovila a že ji to mrzí.

Kondr odmítl, že by na Dvořákovou tlačil

„Měla jsem strach, že ztratím práci. Dozvěděla jsem se od jedné osoby ze Starého Plzence, že jí starosta říkal, že pokud to neudělám, tak přijdu o místo. Doslova řekl, že mě kopne do pr...,“ dodala Dvořáková.

Kondr vinu popřel. „Já jsem pověřil stavebního technika, aby zařídil změnu stavebního povolení. Po nějaké době jsem zašel za paní Dvořákovou a zeptal se, v jaké poloze se nachází změna stavebníka. Odpověděla mi, že se na tom pracuje a že to bude hotové. Více jsme se o tom nebavili,“ prohlásil Kondr. Důrazně se ohradil nad nařčením Dvořákové, že na ni tlačil a že někde hovořil o tom, že když neposlechne, postará se o to, aby byla propuštěna z práce.

Nechal nás práci skoro dodělat ale už nám ji všechnu nezaplatil. A to ještě na to shrábl dotaci.zástupce poškozené firmy

Na podvod upozornila firma, které bylo vydáno původní stavební povolení. Ta totiž za odvedenou práci nedostala zaplaceno v plné výši a s městem se začala o peníze soudit. Přitom vyšlo najevo, že na jednu akci existovala dvě stejná povolení ale s různým stavebníkem. Proto se do případu vložila policie.

„Od starosty to byla nehorázná drzost. Nechal nás práci skoro dodělat ale už nám ji všechnu nezaplatil. A to ještě na to shrábl dotaci,“ řekl jednatel poškozené společnosti Svatopluk Heindenreich.

Kondrovi s Dvořákovou hrozilo až deset let vězení. „Při rozhodování o výši trestu jsem zohlednila především dobu, která od spáchání zločinu uběhla a dosavadní bezúhonný život obou obžalovaných,“ uzavřela Regnerová.