Lékaři dívce narozené v roce 2007 objevili drobná zranění v oblasti genitálií a konečníku. Záležitost ohlásila její matka, která získala podezření z různých náznaků, které jí svěřila dcera. Rodiče děvčete spolu nežili a otec si dceru někdy bral k sobě.

Státní zástupce Milan Šimek uvedl, že muž minimálně od června 2009 do června 2010 provozoval přesně nezjištěné sexuální praktiky s nezletilou v době, kdy s ní spal na jedné posteli.

Ani obhajoba nezpochybnila, že dívka byla znásilněna, spor byl ale o to, kdo je viníkem.soudce

„Poté, co od ní vstával, měl ztopořený pohlavní úd a nezletilá si druhý den často stěžovala na bolesti v oblasti genitálií,“ napsal v obžalobě.

Na děvčeti se v důsledku toho projevily změny v chování. Zejména se snížila její komunikace s okolím a projevovala negativní reakce na předtím běžně matkou prováděnou hygienu. Obžalovaný tvrdil, že by své dceři nikdy neublížil a naznačil, že dceru mohl znásilňovat někdo z okruhu přátel její matky.

„Když jsem si dceru bral v té době k sobě, nikdy neplakala, ale když jsem ji vracel, brečela,“ řekl. Uvedl také, že sexuálního násilí se mohl na jeho dceři dopouštět nynější přítel její matky, jemuž údajně dívka rovněž říká táto.

Je pochopitelně odpovědný za své jednání, ale nemohl je zcela ovlivnitsoudce

Soudci jsou ale přesvědčení, že o jeho vině svědčí dostatečné množství důkazů.

„Ani obhajoba nezpochybnila, že dívka byla znásilněna, spor byl ale o to, kdo je viníkem. My jsme přesvědčeni, že to byl její vlastní otec. Děvče své prožitky vztahovalo vždy k návštěvám u něho a znalkyně si byla jista, že to, o čem dívka při vyšetřování mluvila, si nemohla vymyslet,“ řekl při odůvodnění verdiktu předseda senátu Miroslav Mjartan.

Léčení v ústavu

Žalobce Šimek se k rozsudku nevyjádřil. Navrhoval přísnější trest, ale soudci vzali v úvahu, že obžalovaný měl snížené ovládací schopnosti kvůli své vrozené sexuální deviaci, za kterou nemůže.

„Je pochopitelně odpovědný za své jednání, ale nemohl je zcela ovlivnit,“ vysvětlil Mjartan. Součástí rozsudku je také povinnost obžalovaného podrobit se sexuologickému léčení v ústavu.