Kondr vinu popřel. „Já jsem pověřil stavebního technika, aby zařídil změnu stavebního povolení. Po nějaké době jsem zašel za paní Dvořákovou a zeptal se, v jaké poloze se nachází změna stavebníka. Odpověděla mi, že se na tom pracuje a že to bude hotové. Více jsme se o tom nebavili,“ prohlásil Kondr. Důrazně se ohradil nad nařčením Dvořákové, že na ni tlačil a že někde hovořil o tom, že když neposlechne, postará se o to, aby byla propuštěna z práce.

Podle obžaloby Kondr navedl Dvořákovou, aby pozměnila již pravomocné stavební povolení vydané soukromé firmě na zřízení inženýrských sítí na pozemcích, kde byla plánovaná výstavba rodinných domů. Aby město na dotaci z ministerstva pro místní rozvoj dosáhlo, nesměla být jako stavebník vedena soukromá firma.

Druhé stavební povolení

„Dvořáková proto z pokynu starosty vyhotovila další stavební povolení na stejnou stavbu, kde byla uvedena stejná data včetně vyznačené právní moci jako v původním stavebním povolení. Změnila jen hlavičku s údaji o stavebníkovi. Na základě tohoto falešného dokumentu vyplatilo ministerstvo městu 2,2 miliónu korun,“ uvedl státní zástupce Zdeněk Slepička. Ten jednání Dvořákové posoudil jako zneužití pravomoci úřední osoby a u Kondra jako návod k tomuto trestnému činu.

Jako první vypovídala u soudu Vlasta Dvořáková, která je už šest let v důchodu.

„Do kanceláře za mnou přišel pan Kondr s tím, že potřebuje stavební povolení ke stavbě, která byla dříve povolena pro soukromou firmu. Já jsem mu sdělila, že takové rozhodnutí se nevydává, že to stavební zákon neumožňuje. Starosta trval na tom, že ve stavebním povolení musí být uveden jako investor město Starý Plzenec, že jiná možnost získat dotaci není. Když jsem se tomu švindlu bránila, pan Kondr znovu opakoval, že to potřebuje,“ uvedla před soudem Dvořáková. Přiznala, že podvodné povolení nakonec skutečně vyhotovila a že ji to mrzí.

Ozvala se poškozená firma

„Měla jsem strach, že ztratím práci. Dozvěděla jsem se od jedné osoby ze Starého Plzence, že jí starosta říkal, že pokud to neudělám, tak přijdu o místo,“ dodala Dvořáková.

Na podvod upozornila firma, které bylo vydáno původní stavební povolení. Ta totiž za odvedenou práci nedostala zaplaceno v plné výši a s městem se začala o peníze soudit. Přitom vyšlo najevo, že na jednu akci existovala dvě stejná povolení ale s různým stavebníkem. Proto se do případu vložila policie.

„Od starosty to byla nehorázná drzost. Nechal nás práci skoro dodělat ale už nám ji všechnu nezaplatil. A to ještě na to shrábl dotaci,“ řekl jednatel poškozené společnosti Svatopluk Heindenreich.