Pytlák navíc zvíře nezabil na místě, ale pouze postřelil. Srna umírala pomalu v bolestech v mrazivém počasí. Způsob, jakým byla zabita, a pytláctví jako takové považují pracovníci Správy KRNAP na území národního parku poslední roky za naprosto ojedinělý jev.

„Nestává se často, aby se naši lesníci setkali s projevy pytláctví. O to otřesnější je tento případ. Pytlák srnu nezabil na místě, ale jen postřelil a nechal svému osudu,“ popsal mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Zákon o myslivosti nedovoluje střílet volně žijící lovnou zvěř jinou zbraní nežli loveckou. „Za takové jsou považovány dlouhé palné zbraně kulové, brokové nebo kombinované, které jsou určeny k loveckým účelům. Kuše mezi takové zbraně rozhodně nepatří a lov kuší není v českých zemích povoleným způsobem lovu,“ upřesnil Drahný. „Nejde ovšem o použití zakázané zbraně, ale především o naprosto nehumánní způsob a průběh lovu,“ podotkl.

Výkon práva myslivosti náleží na území KRNAP výhradně pracovníkům národního parku, čímž pytlák porušil nejen právní předpis upravující pytláctví, ale i zákon o ochraně přírody.

„Myslivost slouží na území KRNAP především k regulaci počtů zvěře v duchu ochrany přírody,“ zdůraznil Drahný.