Havířovská hokejová společnost i přes štědré dotace z městského rozpočtu, které jen loni přesáhly 12 miliónů korun, neplatila nejenom dodavatelům sportovního vybavení, ale ani svým hráčům. Klub musel dokonce kvůli dluhům odstoupit z první ligy.

„Policie po rozsáhlém šetření dospěla k závěru, že odpovědnou osobou za hospodaření Havířovské hokejové společnosti je 45letý jednatel. Společnost dlouhodobě hospodařila se ztrátou, která během podzimu roku 2009 dosáhla přes 30 miliónů korun,“ uvedla mluvčí.

Policie už zpracovala usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestné činy zvýhodňování věřitele a zpronevěra. „Za vinu je mu kladeno, že vyplácel úhrady výplat pouze některým fyzickým osobám. Transakce realizoval, ačkoli mu bylo na základě provedeného auditu známo, že společnost není schopna plnit své splatné závazky vůči věřitelům. Tak znemožnil poměrné uspokojení pohledávek dalších 59 věřitelů,“ uvedla mluvčí.

Kromě toho z pokladny společnosti měl obviněný postupně vyzvednout více než jeden milión korun pro svou potřebu.