„Vydal jsem trestní příkaz, proti kterému si dotyčný nepodal žádný opravný prostředek, takže rozhodnutí je pravomocné,“ řekl ve čtvrtek Právu soudce Vladimír Žák.

Rozhodnout od stolu bez projednání věci v hlavním líčení může samosoudce v případě, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy a trestní sazba spáchaného trestného činu nepřesáhne horní hranici pěti let. „V tomto případě byly všechny podmínky pro to splněny,“ uvedl Žák.

Odsouzený muž, který je profesí dělník, je vinen tím, že v průběhu let 2008 a 2009 ze speciální emailové schránky odesílal různým lidem zprávy s přiloženými soubory, kde byly vyobrazeny různé sexuální praktiky s dětmi, jako je soulož, orální sex nebo masturbace. Za tento trestný čin mu hrozil trest od šesti měsíců do tří let. Soud zohlednil, že se jedná o doposud bezúhonného člověka. Protože svým jednáním nikoho fyzicky neohrožoval, nebyl ani zkoumán soudními znalci.