Vraždy se oba bezdomovci dopustili 18. června letošního roku v opuštěné vile bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

V nočních hodinách nejprve dřevěnou tyčí a posléze opakovaným bodnutím kuchyňským nožem do krku, kopanci a dupáním po hlavě a krku zavraždili svého známého. Ten se udusil vlastními zvratky.

Rozsudek ještě nenabyl právní moci, obhájci obou obžalovaných se proti němu odvolají.