"Jsme spíše jakousi logistickou základnou, mohou tudy např. protékat peníze nebo se tu vyrábějí falešné doklady," uvedl v rozhovoru pro Právo Šlachta.

Máte v této souvislosti nějaké konkrétní informace?

My s takovými poznatky skutečně pracujeme, např. loni jsme odhalili jednoho padělatele, který své velmi kvalitní padělky rozesílal do celé Evropy, kde pak sloužily jako krycí doklady.

O uplynulém víkendu ale policie obdobně jako jinde v Evropě začala hlídat např. pražské letiště pomocí obrněného transportéru nebo policistů se samopaly v odbavovací hale. Hrozilo nám skutečné riziko?

My jsme dostali od amerických partnerů informaci o určité hrozbě teroristického útoku, která byla vyhodnocena jako reálná, ale jak by měl případný útok vypadat, to nebylo nijak specifikováno.

Primárně se ta informace týkala hlavně Velké Británie, Německa, Francie a Itálie, ale my si nesmíme dovolit terorismus podceňovat, takže jsme na ten podnět okamžitě reagovali a přijali určitá opatření, hlavně zvýšení ostrahy letiště a dalších chráněných objektů.

Jak často taková varování přicházejí?

Za dobu, co u nás na útvaru funguje specializované protiteroristické centrum, tedy od března 2009, to byla první reálnější hrozba, kterou jsme zaznamenali.

Co konkrétně protiteroristické centrum při policejním Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) dělá?

Jde o specializované analytické a informační pracoviště, které je u policie jedním z nejutajovanějších.

Zabývá se sběrem, vyhodnocováním, analýzou a zpracováním informací zjištěných o teroristech a lidech důvodně podezřelých z napojení na jejich organizace.

Zajišťujeme také mezinárodní policejní a justiční spolupráci a jsme pomocí šifrovaného spojení v přímém kontaktu s ostatními protiteroristickými centry v zahraničí, zejména v USA. Samozřejmě spolupracujeme i se všemi českými zpravodajskými službami.

Proč pracoviště vzniklo?

Silným impulsem pro vytváření podobných center ve světě byly teroristické útoky z 11. září 2001 v USA a další útoky v Evropě, např. v Madridu nebo v Londýně. Důvodem bylo hlavně zjištění států zasažených terorismem, že dosavadní systém výměny informací mezi jednotlivými zeměmi je nedostatečný.

Kolik lidí v centru pracuje a jaké musí splňovat požadavky?

Je tu několik desítek lidí, ale konkrétní být nemohu. Jsou to každopádně pouze policisté, kteří jsou kmenovými příslušníky ÚOOZ.

Musí to být zkušení detektivové s analytickými schopnostmi, požadujeme také vysokoškolské vzdělání a aktivní znalost angličtiny nebo IT problematiky. Kromě toho musí mít bezpečnostní prověrku na stupeň tajné.