„Telefonní centra tísňového volání hasičů přijala za rok 2009 přes čtyři milióny hovorů, přičemž přibližně 70% z nich bylo zlomyslných“, řekl Jan Urbánek z generálního ředitelství hasičů. Od prvního července však hasiči mají v rukách nový nástroj.

„Dosavadní opatření nebyla účinná, proto velice vítáme, že máme od 1. července letošního roku k dispozici velmi silný zákonný nástroj, který nám umožňuje znemožnit provozování telekomunikačního koncového zařízení těm, kteří volají zlomyslně na naše tísňové linky“, dodal Urbánek.

Opatření chrání tísňové linky

Zákon o elektronických komunikacích jasně říká, že „pokud účastník uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je provozovatel sítě (například mobilní operátor) povinen na žádost oprávněného subjektu (například hasičů) znemožnit ve své síti provozování koncového telekomunikačního zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována. O zpětné aktivaci přístroje pak bude rozhodovat telekomunikační úřad na žádost účastníka.“

Opatření se vztahuje na zlomyslná volání na čísla 112, 150, 155, 156 a 158. Podle odborníků takové hovory neúměrně zatěžují operátory a jsou pro ně více stresující, než příjem skutečných událostí.

Opakované náhodné vytočení může být považováno za zlomyslné

Hasiči budou maximálně využívat této možnosti a žádat o znemožnění provozování telekomunikačního zařízení těm, kteří volají zlomyslně na tísňové linky 112 a 150.

„Doporučujeme proto, aby všichni uživatelé telefonních přístrojů dbali zvýšené opatrnosti při jejich používání. I několikeré náhodné vytočení linky 112 může být chápáno jako zlomyslné. Zejména pak doporučujeme zvýšit dohled nad dětmi, které vlastní mobilní telefony,“ řekl mluvčí hasičů Radek Kislinger.

Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové volání uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.