Oba jsou věkem ještě pod hranicí trestní odpovědnosti, takže nemohou být za zločin stíháni v trestním řízení. Domažlický soudce Jan Švígler uvedl, že soud může ze zákona proti nezletilým pachatelům trestné činnosti uložit tři opatření.

"A to dohled probačního úředníka, výchovnou terapii v některém ze středisek výchovné péče a ochrannou výchovu v ústavu. Dvě první opatření jsou lehčího rázu, nejbolestivější je třetí varianta, kdy nezletilec putuje do ústavu,“ vypočítával Švígler. 

Podle něho je na úvaze soudu, jaké opatření zvolí. "Je to případ od případu. V závažnějších věcech rozhodujeme zpravidla na základě pedagogicko-psychologického vyšetření,“ pokračoval soudce. Opatření navrhuje státní zástupce. Pak probíhá soudní jednání, které vede soudce specializovaný pro mládež. Veřejnost smí do soudní síně až při vyhlášení rozhodnutí. 

Pro nezletilé pachatele neexistuje vyšetřovací vazba. "Pokud je ale jejich další pobyt na svobodě nebezpečný, může státní zástupce podat návrh na ústavní výchovu formou předběžného opatření,“ řekl Švígler. Nebezpečný nezletilec tak může skončit do 48 hodin pod zámkem.