Soud ji zprostil obžaloby ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a z porušování povinností při správě cizího majetku. Rozsudek je nepravomocný a lze se proti němu odvolat. Legierská obžalobu odmítá, obsahuje podle ní nepravdivé konstrukce.

„Celé to vypadá, jako že jde o záležitost na politickou objednávku,“ pustil se soudce Říha nezvykle tvrdě do žalobců. Státní zástupce se proti zprošťujícímu rozsudku odvolá, blíže se však ke kauze odmítl vyjadřovat.

Palác byl v roce 2006 součástí směny budov ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) za jiné nemovitosti.

Budovu v Lannově ulici původně užívala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Po uzavření směnné smlouvy mezi státem a firmou WSF Delta ministerstvo pověřilo ČSSZ, aby se o nemovitost starala do konce srpna 2006. ČSSZ sice střechu paláce opravovala již předtím, v únoru ale práce zastavila. Legierská pak podle obžaloby 10. dubna uzavřela s ČSSZ dodatek dohody o nouzovém zajištění provozu paláce, ve kterém správě uložila pokračovat v opravách střechy budovy, přestože věděla, že se o den později stane jejím vlastníkem firma.

Oprava za milión

ČSSZ to podle spisu zjistila v červnu a od dohody o provozu objektu odstoupila s tím, že hrozí použití peněz ze státního rozpočtu ve prospěch soukromé společnosti. Do té doby do oprav podle obžaloby vložila zhruba 1,5 miliónu korun. Legierská prý ale trvala na pokračování oprav za dalších asi 2,5 miliónu. ČSSZ pak podala trestní oznámení, ministerstvo se k němu připojilo v listopadu 2006.