„Naším šetřením nebylo zjištěno, že by policejní orgán v dané věci spáchal trestný čin, ale je zde podezření, že se mohl dopustit kárného provinění,“ řekla v pondělí Právu mluvčí inspekce Martina Lídlová.

Na postup vyšetřovatelky si opakovaně stěžovala sama Urbanová i její advokáti a k těm se pak v listopadu přidal také novinář a člen „Výboru na obranu Marcely Urbanové“ Jan Schneider. Právě na základě jeho podnětu inspekce zjistila pochybení vyšetřovatelky, a to již na začátku případu.

Policistka totiž už letos v dubnu, tedy ještě dva měsíce před obviněním Urbanové, vyslechla v rámci takzvaného neodkladného úkonu některé svědky včetně samotného Čunka, aniž údajně svůj tehdejší postup dostatečně zákonně odůvodnila. „Šetřením bylo zjištěno pochybení policejního orgánu v případě opakovaného nerespektování výslovného ustanovení trestního řádu (o neodkladných úkonech). S ohledem na skutečnost, že může jít o porušení služebních povinností zakládající kázeňskou odpovědnost, byl dán podnět k opatření řediteli policie Praha 1,“ ocitoval Právu prosincovou odpověď inspekce na svůj podnět Schneider.

„S ohledem na výsledky tohoto šetření inspekce budeme určitě navrhovat podjatost vyšetřujícího policejního orgánu v mé kauze a také zřejmě znovu žádat o zastavení mého stíhání,“ reagovala v pondělí na novinku sama Urbanová.