Finta je přitom jednoduchá. Pokud policista zastaví řidiče, který nadýchá do jednoho promile, zeptá se viníka, zda souhlasí s výsledky dechové zkoušky, či nikoliv. Pokud nesouhlasí, veze ho na vyšetření krve. Když ale řidič souhlasí, dá mu podepsat protokol z měřicího přístroje Drager, zadrží na místě řidičský průkaz a vše pošle na úřad, kde se věc bude šetřit ve správním řízení.

„Fígl je v tom, že onen napitý řidič zajde na Ústav soudního lékařství (ÚSL), požádá o vypracování znaleckého posudku na možnou hladinu alkoholu v krvi a její porovnání s naměřenými výsledky v Drageru. Ústav vypracuje znalecký posudek, z něhož vyplyne, že měření tímto přístrojem je pouze orientační a že jedinou objektivní metodou je rozbor odebrané krve. Ten ovšem proveden nebyl a tudíž není možné konstatovat, zda řidič byl či nebyl ovlivněn alkoholem,“ popsal advokát možnost, jak se legálně vyhnout trestu za řízení pod vlivem alkoholu.

S takto vypracovaným posudkem pak hříšník zajde zpět na magistrát, nechá ho založit do spisu a správní úředník nemá jinou možnost, než celé šetření zastavit.

„Vyhotoví usnesení o zastavení řízení, řidič se na místě vzdá práva odvolání a druhý den má svůj řidičák zpátky bez jakékoli sankce a může dál vesele řídit a chlastat,“ řekl právník.

V Brně už "systém" funguje

Své jméno právník z pochopitelných důvodů uvést nechtěl. „Podřezávám si tak trochu větev, protože mě obhajoba živí. Práce mám ale i tak nad hlavu a navíc jsem toho názoru, že alkohol za volant nepatří,“ dodal právník, podle kterého bude stát až do chvíle, než se změní zákon, v takových případech na vychytralé opilce vždycky krátký. „Teď už to má v rukou vláda a poslanci,“ dodal advokát.

Cena za vypracování takového posudku ÚSL přitom není nijak závratná, vyjde zhruba na tři tisíce korun. Tento systém již nějakou dobu funguje v Brně, a to údajně jak u tamního ÚSL, tak u správního orgánu brněnského magistrátu.

Ten si žádnou statistiku případů, kdy musel vrátit provinilci řidičský průkaz, podle slov svého mluvčího Pavla Žáry, nevede. Připustil však, že závěry takovýchto posudků ale skutečně existují. „Vždy se týkají míry ovlivnění řidiče alkoholem v době řízení,“ řekl Právu Žára.

Praha: U nás by to nešlo

Šéf sekretariátu přestupkového odboru magistrátu hlavního města Prahy Oldřich Mařík tvrdí, že podobný způsob jak se vyhnout trestu by v Praze opilcům za volantem nevyšel.

"U nás takový postup možný není. Podle zákona je policista pouze oprávněn provést orientační část vyšetření ke zjištění, zda není řidič ovlivněn alkoholem a to dýchacím testem na Drageru. V případě pozitivního výsledku následuje lékařské vyšetření, které lze provést odběry buďto krve, nebo moči. Když řidič odmítne, což může, hrozí mu sankce až 50 tisíc korun, a navíc zákaz řízení až na 2 roky a 7 bodů,“ řekl Mařík.

Jak ale Právu neoficiálně potvrdil jeden ze zaměstnanců magistrátu, způsob útěku před trestem, jaký praktikují někteří řidiči a advokáti na Moravě, by byl teoreticky možný i v Praze.

„Jedná se totiž o systémové pochybení, ale dokážu si ho představit do nižší výšky hladiny alkoholu v krvi, asi kolem 0,5 promile,“ uvedl úředník.

Podobný způsob, jak se vyhnout stíhání za alkohol v krvi, doposud užívali řidiči i v případech, kdy nadýchali více než promile a tedy byli podezřelí z trestného činu. Tím, že odmítli dát krev, mohli být s odkazem na nedokonalost dýchacích přístrojů odsouzeni jen za přestupek.

Tato klička však brzy padne. Nejvyšší soud totiž tuto praxi průlomovým rozsudkem napadl svým rozsudkem z listopadu 2007 a jeho názorem jsou povinni nižší soudy se řídit. Vše by měla vyřešit změna zákona, iniciovaná ministerstvem vnitra. Podle ní by zkouška přesnými přístroji měla být dána na úroveň krevních testů.