„Z prvotního ohledání spáleniště zatím nebylo možné přesně určit, co vznik požáru zapříčinilo. V úvahu připadá i nedbalost nebo úmysl,“ uvedla Dana Landmanová z klatovského ředitelství policie.

Archeopark budovali členové občanského sdružení Keltoi tři roky. Keltská vesnice se skládá ze sedmi objektů. Popelem lehl roubený srub z tesaných trámů se sedlovou střechou. Trámy byly na sebe pokládané, spojené v rozích překladem a dřevěnými kolíky.

Střechu tvořila deseticentimetrová vrstva rákosu uvázaného kůží. Boční stěny nad úrovní vrchního věnce byly tvořeny výpletem proutí a výmazem jílu.

„Expozice obsahovala pec, ohniště, prostor pro spaní, keramiku a další vybavení tak, aby odpovídala realitě tehdejší doby a byl plně funkční.,“ řekl Václav Horák ze sdružení Keltoi.

Postavit srub znovu bude podle něho stát nejméně čtvrt miliónu. „Nikdy jsme s nikým neměli žádný konflikt. Obec nás podporuje a naším posláním je především výuka pro děti. Pokud srub někdo zapálil, tak nechápu jeho motiv,“ řekl Horák s tím, že Archeopark je volně přístupný.

Sdružení Keltoi se snaží oživit tradice Keltů žijících na území Čech od 6. do 1. st. př. n. l.. Právě v okolí Prášil jsou známy archeologické nálezy dokazující jejich přítomnost.

Výukový program obsahuje například pečení placek, mletí mouky, rozdělávání ohně, výrobu šperků, povídání o zbraních či sekání dřeva keltskou sekerou nebo výrobu keramiky. Děti si mohou zapůjčit i dobové oblečení.