Při důkladné kontrole byly v hřbetu románu Miloslava Bonaventury nazvaného „Pana Maria a skoba ve zdi“ nalezeny čtyři pytlíčky napěchované neznámou zelenou, silně aromatickou látkou. Zásilka putovala k provedení odborné expertizy. Její výsledky ještě nejsou k dispozici, ale zřejmě půjde o marihuanu.

Vězeňská služba usiluje všemi možnými dostupnými prostředky o zamezení cest průniku psychotropních látek do vězeňských zařízení. Jednou z možností je právě činnost psovodů-specialistů se speciálně vycvičenými psy.

„Od počátku roku 2008 se jedná o již pátý pokus pašování drog do Vazební věznice Brno, například 14. ledna se pokusil odsouzený muž při nástupu do vězení ukrýt drogy ve svém šamponu,“ dodala mluvčí věznice Soňa Haluzová.