Právě zazněl rozsudek nad vaším bývalým spolupracovníkem. Je spravedlivý?

Domnívám se, že je spravedlivý. Jinak se k rozsudku nebudu vyjadřovat.

Obhájce Jan Herout několikrát upozorňoval na údajně špatné vedení oddělení ARO v havlíčkobrodské nemocnici.

Pan obhájce nepřinesl ve své řeči žádný argument. Byly to vyložené lži, které byly v průběhu hlavního líčení několikrát vyvráceny. Nesouhlasím s tímto jeho prohlášením.

Bylo možné odhalit Zelenku dříve?

Přijít na sériového vraha z jednoho nebo dvou případů nelze. To je můj názor. V naší republice se dosud obdobný případ neobjevil, ve světě se na to přišlo vždy až po desítkách případů.

Měl tento případ dopad na chod nemocnice v Havlíčkově Brodě?

Nemocnici to samozřejmě velmi zatížilo, ale pacienti přicházejí. Určitě ale nyní dojde ke zlepšení nastavení mechanismů, ke změně v myšlení zdravotníků, zejména lékařů. A to v tom smyslu, když se bude pátrat po nějakém nezvyklém stavu, tak se už bude pomýšlet i na to, že to může být i kriminální čin. Což je věc, která tu doposud ještě nebyla.

Tato změna se týká nejen našeho pracoviště, ale všeobecně. Nyní se už musí uvažovat nejen o chybách personálu, o chybách v odborných postupech, ale musí se pomýšlet i na kriminální činy ze strany zdravotníků.

Když jste viděl obžalovaného u soudu, změnila se jeho povaha?

Domnívám se, že se nezměnil, ale samozřejmě byl zdrcený.

Myslíte zdrcený z toho co provedl, nebo z rozsudku?

Myslím, že mu už pobyt ve vyšetřovací vazbě nebyl příjemný. Zdrcený byl ale i tím, že se na to přišlo. Myslel si, že k tomu nedojde, a když už, tak že to nikdo neoznámí.