"Policisté šetřili za posledních deset měsíců na 149 tisíc nehod, při kterých bylo 3 341 osob těžce zraněno a 21 386 osob zraněno lehce," řekl Josef Tesařík z policejního prezídia.

Jen pro srovnání statistiky uvádí, že nejvíce usmrcených bylo v roce 1994, kdy zahynulo 1 155 osob.

Tesařík doplnil, že počet nehod do října je od roku 1990 osmý nejnižší, nejvíce nehod bylo v roce 1999. "Registrováno jich bylo 180 988, naopak nejméně jich bylo v roce 1990, a to 76 918 nehod," uzavřel.

Nejčastější příčinou nehod pojmenovává ministerstvo vnitra obecně - jako nesprávný způsopb jízdy. Mnoho nehod má také na svědomí nedání přednosti v jízdě. Nejtragičtější nehody jsou ale kvůli rychlé jízdě. Jen kvůli nepřizpůsobení rychlosti stavu vozidla či vozovky či nepřiměřené rychlosti zemřelo 175 lidí.

Deset nejčastějších příčin nehod
příčina počet nehod
nevěnování se řízení 27 376
nedodržení bezpečné vzdálenosti 24 709
nesprávně otáčení nebo couvání 14 656
nedání přednosti v jízdě 8484
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 7052
nezvládnutí řízení vozidla 6235
vjetí do protisměru 4521
vyhýbání se bez dostatečného bočního odstupu 4125
jiný druh nesprávné jízdy 4004
zdroj: ministerstvo vnitra