Jak z dokumentů vyplývá, muž byl hospitalizován kvůli chirurgickému zákroku. Předoperační vyšetření ukázalo, že moč pacienta obsahovala větší množství bakterie Klebsiella. Součástí vyšetření bylo i určení druhu antibiotik, která mají být použita k léčení pacienta.

"Přijímající lékař postupoval tak, jako by pacient nebyl infekcí postižen, bez vyléčení jej druhý den poslal na zákrok a následující den jej bez objektivních vyšetření moče a krve propustil. Obecně ale platí, že infekcí postižený orgán nesmí být podroben chirurgickému výkonu před vyléčením," stojí v trestním oznámení.

Jaroslav Bubeníček asi 24 hodin po zákroku prodělal urosepsi, která se mj. projevila naprostou neschopností ovládat svaly. "Přežil jen díky svému fyzickému stavu a rychlému zásahu LSPP," sdělila Právu paní Bubeníčková. Její muž má od té doby potíže, které mu ztrpčují život.

Stížnost bez odpovědi

Na postup lékařů si loni stěžovala u ředitele FN, ale jak řekla, od listopadu do letošního června nedostala žádné písemné vyrozumění.

"Stěžovali jsme si na ministerstvu, kam FN poslala lživou informaci, že je s námi v trvalém styku. Až letos v září jsem dostala písemné vyjádření, jenže to byla spíše obhajoba viníků než analýza faktů. Vyjádření vycházelo z toho, co uvedli viníci či jejich nadřízení. Osm měsíců v nemocnici neudělali nic v domnění, že nás řešení přestane zajímat a oni to zametou pod koberec," zlobí se Bubeníčková.

Manželé odmítli účast na konciliu

Právnička FN Ludmila Rožnovská Právu sdělila, že stížnost se začala šetřit vzápětí po jejím podání. "Kontaktovali jsme soudní znalce, kteří nám vypracování posudků odmítli a museli jsme oslovit jiné. Po urgencích jsme posudky dostali začátkem července a manželé Bubeníčkovi pak odmítli účast na velkém konciliu," sdělila Rožnovská.

"Odmítli jsme se zúčastnit, jednak proto, že nám nebyla poskytnuta vyjádření aktérů ani nezávislé posudky, jednak ze zdravotních důvodů - jsme oba kardiaci. Místo, aby ředitel lékařům vytkl chyby, chtěl, abychom si to s nimi vyřídili sami," vysvětila Bubeníčková. Rožnovská však považuje za klíčové závěry znaleckých posudků i jednání koncilia.

"Vyplývá z nich, že nedošlo k poškození zdraví pacienta, nebyla zanedbána péče a nedošlo k postupu non lege artis," zdůraznila s tím, že současně šetřila stížnost Česká lékařská komora a šetření probíhá i na ministerstvu zdravotnictví. "Žádnou zprávu o závěrech těchto zkoumání zatím nemáme," doplnila Rožnovská.