Jednalo se o první žalobu na magistrát jako vlastníka silnice. Trestní oznámení podala společenství vlastníků a bytová družstva zastupující skoro tisíc bytů. Družstva požadovala, aby město situaci vyřešilo a hluk na magistrále snížilo.

Lidé žijící v okolí magistrály se opírali o znalecké posudky a výsledky měření, podle kterých dosahuje hluk v okolí silnice téměř 70 decibelů ve dne a 60 v noci. Limity jsou přitom nižší.

Podle města je situace těžko řešitelná

Lidé požadují, aby město upustilo od plánované výstavby ramp a osmimetrové zdi, které nepovažují za dostatečné řešení. Chtějí naopak, aby zde byl postaven tunel nebo bezplatnou výměnu oken za taková, která izolují zvuky. Hluk by mělo podle nich snížit také omezení rychlosti a provozu na magistrále a zavedení mýtného na Nuselském mostě.

Magistrát se domnívá, že situace v okolí magistrály je neřešitelná. Snížení hluku o deset decibelů na povolenou hodnotu by podle jeho právníka Františka Gebauera znamenalo prakticky uzavření komunikace.

Město tvrdí, že řešením je pouze dokončení pražského obchvatu včetně vyřešení celé dopravní situace v Praze. Poukazuje také na to, že například o úpravě rychlosti rozhodují orgány státní správy.