Firma Hany Vítečkové se sídlem v Háji ve Slezsku pořádala ozdravné pobyty pro zdravotně postižené u Jadranu, aniž byla pojištěná proti úpadku. Celkem 641 klientům, z nichž polovina na zaplacenou dovolenou vůbec neodjela, způsobila škodu ve výši 13,9 miliónu korun. Další 4,5 miliónu dodnes dluží svým obchodním partnerům a lidem, od kterých si půjčovala na splácení neustále se vršících dluhů.

"Přitom věděla, že společnost není schopna dostát svým závazkům, neboť byla nejméně od roku 1997 v úpadku předlužením," řekl soudce Miroslav Mucha, který Vítečkovou uznal vinnou z trestného činu podvodu.

Zdůraznil ale, že Vítečková nebyla podvodnicí v pravém slova smyslu. "Její podnikatelský projekt byl velmi dobrý, ale bohužel to nezvládla manažersky," řekl soudce. V turistice Vítečková podnikala od poloviny devadesátých let, kdy začala vozit klienty do přímořských lázní na ostrově Korčula.

"Začali jsme v malém a každý rok jsme měli stoprocentní nárůst klientů. Už v září jsme mívali objednávky na další léto," popisovala u soudu. Jejími zákazníky byli převážně senioři, kteří chtěli pobyt u moře spojit s léčbou a rehabilitací pod dohledem zdravotních sester.