Součástí trestu uloženého na samé dolní hranici zákonné trestní sazby je i pětiletý zákaz činnosti v oblasti ekonomiky. Rozsudek dosud není pravomocný. Jak Trková, tak státní zástupkyně Marie Štěpková si ponechaly lhůtu pro podání odvolání.

Nemocnice se dostala na pokraj krachu

Podle obžaloby účetní v průběhu pěti let převedla v celkem 95 případech různé finanční částky z účtů nemocnice na svůj osobní účet a účet své matky. Malá vimperská nemocnice, kterou zřizuje město a slouží víceméně jen jako léčebna dlouhodobě nemocných s chirurgickou ambulancí, se z těchto důvodů dostala až na pokraj krachu. Podvody účetní následně objevila kontrola hospodaření v září 2005, kdy městskou nemocnici převzal jiný provozovatel.

Vimperská radnice proto na ekonomku podala trestní oznámení pro podezření ze zpronevěry. Při revizi účtů se zjistilo, že už od ledna mizí z nemocničního konta peníze na neznámé účty. Zpětná kontrola prokázala, že jsou to stále stejné účty.

"Není žádných sporů o tom, že obžalovaná zneužívala svého pracovního zařazení a svěřených pravomocí k nakládání s cizím majetkem k vlastnímu obohacení," konstatovala v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Vladimíra Hájková.

Ačkoli advokát Trkové požadoval pro svoji mandantku trest podmíněný, soud se nakonec přiklonil k návrhu obžaloby. Polehčujícími okolnostmi v tomto případě bylo úplné doznání i skutečnost, že obžalovaná po odhalení podvodů převedla na nemocnici svou chatu a dům v Dobříši, jejichž prodej by měl údajně pokrýt celou způsobenou škodu.

Státní zástupkyně ale současně připomněla, že kvůli rozkrádání nemocnice byla ohrožena péče o pacienty i existence osmdesáti zaměstnanců tohoto zdravotnického zařízení.