Komisař zahájil trestní stíhání bývalého starosty Stanovic pro trestné činy porušování povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomocí veřejného činitele, maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

"Uvedených činů se podle obvinění dopustil v souvislosti s hospodařením obce," uvedla mluvčí ÚOKFK Alena Vokráčková, podle které Langmaier v letech 2003 a 2004 nezajistil vedení správného, úplného, průkazného a srozumitelného účetnictví, které by sloužilo k přehledu či kontrole stavu hospodaření a majetku obce. Tím podle Vokráčkové minimálně ohrozil majetková práva obce Stanovice.

"Dále uzavřel pracovní smlouvu na dobu neurčitou na pozici údržbáře - topiče s osobu blízkou, kterou v rozporu s právními předpisy zařadil do vyšší platové třídy, čímž způsobil obci škodu ve výši nejméně 61,5 tisíc korun," pokračovala mluvčí.

"V neposlední řadě jako starosta v době od 19. července do 18. srpna loňského roku nezaslal prostřednictvím Krajského úřadu v Karlových Varech na ministerstvo vnitra návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva, ačkoliv tak byl povinen do třiceti dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnosti, že počet členů zastupitelstva klesl pod zákonnou hranici pěti členů," uvedla dále Vokráčková.

"Tím zmařil splnění důležitého úkolu, kterým bylo včasné vyhlášení nových voleb," dodala mluvčí. "V případě prokázání viny mu může soud uložit až tříletý trest odnětí svobody," uzavřela.