Průzkum hodnotil celkem 21 dodavatelů energií, kteří mají minimálně 10 000 zákazníků. Vyhodnocováno bylo stejně jako loni 10 kritérií, mezi které patřila srozumitelnost smluv, bezplatnost zákaznické linky či přihlášení dodavatele k Etickému kodexu, který vydává Energetický regulační úřad.

MND se loni umístilo na prvním místě s nejlepším hodnocením. Letos toto první místo sdílí ještě s jedním dodavatelem energií a opětovně tak potvrdilo svůj prozákaznický přístup k zákazníkům.

Portál srovnám.cz nabízí zákazníkům nezávazné a přehledné srovnání nejen cen energií, ale také podmínek, za kterých zákazník danou cenu získá. Upozorňuje tak na kličky a fígle pod čarou v podobě sankcí, smluvních úvazků na několik let a dalších podmínek, kterých si je potřeba při výběru nového dodavatele energií všímat.

Srovnám.cz se každoročním opakováním průzkumu snaží přispět k větší přehlednosti a transparentnosti jednotlivých nabídek na trhu s energiemi.

Více informací o průzkumu portálu srovnám.cz