Výstava i aukce samotná rozhodně potěší všechny obdivovatele českého výtvarného umění. Jen málokdy má veřejnost možnost zhlédnout na jednom místě tak vynikající kolekci obsahující vzácné a výjimečné obrazy. Ke spatření budou mistrovská díla takových umělců, jakými jsou například Václav Brožík, Josef Čapek, Emil Filla, František Foltýn, Max Haushofer, Antonín Chittussi, Rudolf Kremlička, Václav Radimský, Václav Špála, Jindřich Štyrský či Jan Zrzavý.

Josef Čapek - Dva muži ve dvoře (výřez)

Josef Čapek - Dva muži ve dvoře (výřez)

FOTO: Galerie KODL

Nejdražším obrazem nadcházející aukce je jedinečná reprezentativní ukázka poválečné malby malířky Toyen z autorčina vrcholného pařížského období, která mimořádným způsobem dokládá sepětí s tehdejším evropským surrealismem. Vyvolávací cena oleje na plátně A teď, když přijde čas je třináct milionů. Druhým nabízeným obrazem této autorky z poválečného období je působivé plátno Výkřiky, úsměvy zachycující noční scenérii, na niž zpovzdálí doléhá chladný měsíční svit. Jedním ze dvou dražených děl Josefa Čapka je mistrně provedené plátno vysoké galerijní a sběratelské hodnoty Koupání v Oravě. Druhým je bravurně vystavěný obraz Dva muži ve dvoře, který je znovuobjevenou a po mnoho desítek let veřejnosti nepřístupnou prací.

Václav Brožík – Děti v lese

Václav Brožík – Děti v lese

FOTO: Galerie KODL

Umění 19. století je již tradičně zastoupeno žáky Haushoferovy krajinářské speciálky v čele s Havránkem, Kosárkem či Chwalou, stejně jako galerijní monumentální jezerní scenérií Hintersee, pocházející přímo od profesora Maxe Haushofera. Velký zájem vzbuzuje monumentální plátno Václava Brožíka Děti v lese, které bylo poprvé vystaveno roku 1891 na Jubilejní výstavě v Praze. Poté po léta platilo za nezvěstné. Brožíkova plátna z bretaňského a normandského venkova zachycující nepodbízivou krásu všedního dne představují naprostý vrchol umělcova díla a jsou po právu sběratelsky nejvyhledávanější.

František Foltýn – Kompozice (výřez)

František Foltýn – Kompozice (výřez)

FOTO: Galerie KODL

Nadmíru kvalitně bude na aukci reprezentována česká moderna, a to nejen těmi nejznámějšími autory, ale také díly, která neměla veřejnost dosud možnost spatřit. Jedním z nich je například velkoformátová kompozice, která zastupuje nefigurativní polohu umění od Františka Foltýna. Špičková, velkoformátová práce je naprosto výjimečným a na trhu vzácně se objevujícím reprezentantem autorova význačného období let 1927–1928, kdy rozvinul svoji abstrakci a začal se prosazovat na mezinárodní scéně.

Emil Filla - Zátiší s kartou a dýmkou

Emil Filla - Zátiší s kartou a dýmkou

FOTO: Galerie KODL

Galerie sběratelům nabídne celkem čtyři díla matadora českého kubismu Emila Filly, z nichž dvě, Zátiší s kartou a dýmkouHlava pocházejí z raného období analytického kubismu. Meziválečnou avantgardu třicátých let pak reprezentují ta nejzvučnější jména. Kromě již zmíněného Josefa Čapka se návštěvníci mohou těšit na Hlavu od Františka Muziky, dvě skvělé kytice a vynikající zátiší Václava Špály či dvě plátna klasika české moderny Rudolfa Kremličky. Surrealistickou estetiku zastupuje vzácný akvarel od Jindřicha Štyrského Srdeční krajinka a koláž pocházející ze slavného cyklu Stěhovací kabinet.

Josef Lada – Štědrý večer

Josef Lada – Štědrý večer

FOTO: Galerie KODL

Skvělá česká šedesátá léta reprezentují zejména velkolepé malby od Kamila Lhotáka a Vladimíra Kopeckého. Sběratelé a milovníci umění se mohou těšit i na několik prací od Josefa Lady či Adolfa Borna. Současné umění je zastoupeno známými umělci – Janem Pištěkem, Zdenou Reinerovou, Martinem Krajcem, Pastou Onerem, Jakubem Špaňhelem a dalšími.

Salvador Dalí - Mínotaurus

Salvador Dalí - Mínotaurus

FOTO: Galerie KODL

Bohatě zastoupená aukce dále nabídne na českém trhu zcela ojedinělou, brilantně zpracovanou a velice moderně pojatou bronzovou plastiku od jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového surrealismu Salvadora Dalího. Plastika byla zakoupena ještě za autorova života. Práce byla následně počátkem 90. let dovezena do Čech, kde se stala součástí kvalitní sbírky, z níž se nyní toto dílo nabízí.

Alžběta Jungrová a Martin Krajc – Primabalerina

Alžběta Jungrová a Martin Krajc – Primabalerina

FOTO: Galerie KODL

V rámci aukce budou již posedmé dražena díla současných výtvarníků ve prospěch Centra Paraple. Galerie KODL spatřuje v této dlouhodobé spolupráci vhodný způsob pomoci lidem na vozíku s poškozením míchy. Jedná se o práce těchto umělců: Michala Cimaly, Anny Karan, Alžběty Jungrové a Martina Krajce, Martiny Krupičkové, Vladimíra Nováka, Jiřího Petrboka a Roberta Šalandy. Dražit se budou i fotografie autorů Josefa Ptáčka, Michala Venery a Jana Dobrovského.

Více informací na www.galeriekodl.cz.