Vzniklo transformací Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO) od 1. července, jeho vlastníky jsou město Ostrava a Moravskoslezský kraj, každý z nich má 45 procent. Zbývajících 10 procent patří VŠB-Technické univerzitě Ostrava, Ostravské a Slezské univerzitě.

Logo Moravskoslezského inovačního centra

Logo Moravskoslezského inovačního centra

FOTO: MSK (run)

„Pro budoucnost jsou inovace klíčový bod. Tradiční průmysl pomalinku končí, na růžích nemá ustláno ani průmysl v oblasti výroby oceli a produktů na něj navazujících. Do budoucna musíme najít další zdroj financování. A právě oblast nových firem, nových technologií je klíčová,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO) s tím, že podpora skrze MSIC bude směřovat do malých, středních i velkých podniků. „Jde o to posílit exportní možnosti, schopnosti a potenciál kraje.“

Ředitelem Moravskoslezského inovačního centra se stal Pavel Csank

Ředitelem Moravskoslezského inovačního centra se stal Pavel Csank

FOTO: Foto PRÁVO – Pavel Karban

Do čela MSIC postavili vlastníci 38letého Pavla Csanka. „Posláním inovačního centra je zlepšovat, a to ve spolupráci s vybranými firmami lokální prostředí, podmínky pro podnikání a inovace s důrazem na potřeby firem, které mají globální, exportní a inovační ambice,“ vysvětlil.