Jedná se o dům se 78 bytovými jednotkami včetně ateliérů a komerčních prostor se dvěma poschodími podzemních garáží.
Objekt bude ze zadní části napojen rampou na cyklostezku za domem a tím i na park Vítkov. Původní projekt musel být přepracován do moderní podoby, aby splňoval náročné požadavky na současné bydlení. Nechybí velká okna, prostorné terasy, výtahy ani balkony. Rezidence Vítkovka bude ale výjimečný ještě něčím jiným!

Interiér - Rezidence Vitkovka

Interiér - Rezidence Vitkovka

FOTO: BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.

Čistý vzduch v centru Prahy?

Dnes je téměř každý dům dokonale zateplený. Má těsná okna, aby měl co nejnižší spotřebu. Je to moderní a šetří to peníze, avšak je to to nejdůležitější? Neměli bychom se ptát, jestli jsou takovéto domy také zdravé pro své obyvatele? V dokonale utěsněných objektech, kde se zapomnělo na větrání, se hromadí oxid uhličitý (CO2), formaldehyd a vlhkost. Pobyt ve zvýšené koncentraci CO2 způsobuje únavu a bolesti hlavy. Formaldehyd uvolňující se z nábytku je prokázaný karcinogen. V domech dnes trávíme 80 - 90% času. Pravidelné větrání je podmínkou k tomu, abychom se cítili svěží, v noci dobře spali a zbytečně si nezkracovali život.

Jelikož jsme firma z Vysočiny, dobře víme, že je velký rozdíl větrat dům v ekologicky čistém regionu a větrat dům situovaný ve velkém městě s hustou dopravou. Ta do ovzduší uvolňuje látky s prokázaným karcinogenním účinkem způsobující nádorová onemocnění, nemoci srdce a cév, významně snižují plodnost mužů a celkově urychlují proces stárnutí. Další látky vzniklé provozem automobilů jsou rakovinotvorný benzen a dále oxid dusičitý (NO2), jehož dráždivé účinky zvyšují riziko onemocnění dýchacího ústrojí.

Rezidence Vitkovka

Rezidence Vitkovka

FOTO: BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.

Dokonalá rekuperace zajistí vzduch jako v Alpách

Naše poslání je v domě zajistit rekuperační větrání, kde využijeme špičkové technologie na úpravu přívodního vzduchu. Náš záměr jsme konzultovali s renomovanými odborníky zkoumající vliv znečišťujících látek v ovzduší na lidské zdraví. Zjistili jsme jaké znečišťující látky a v jakých koncentracích se vyskytují ve vzduchu v okolí domu a hodnoty jsme porovnali s limity znečištění platnými pro ČR, ale i mnohem přísnějšími limity doporučenými Světovou zdravotnickou organizací. Podle toho jsme navrhli filtrační jednotku do vzduchotechniky domu se čtyřmi výkonnými filtry zachycující prach, benzen, kyselé plyny i jemné prachové částice.

Víme, že tato investice nemá reálnou návratnost, ale rozhodli jsme se do toho jít. Chceme posunout úroveň bydlení alespoň o malý krůček kupředu. Neustále hledáme nové cesty jak změnit to o čem všichni tvrdí, že to nejde. Zdravý vzduch uprostřed velkoměsta si přece zaslouží všichni.

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. - investor

BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.

www.vitkovka.cz