Obezita v dětském věku způsobuje do budoucna řadu metabolických poruch. Jedná se zejména o onemocnění cukrovkou, vysoký krevní tlak, cholesterol a poruchy kardiovaskulárního aparátu.

Hlavní příčinou jsou chybné stravovací návyky, vycházející již z rodinných zvyklostí a nedostatek pohybu obecně. Dnešní doba přeje pohodlnému způsobu života s nadbytkem jídla a minimálním pohybem. Mnoho dětí a mladých lidí této civilizační nemoci podléhá.

Starší děti řeší přejídáním i své psychické problémy.

Základním bodem boje proti obezitě dětí je cílená prevence. ČR se řadí k několika málo státům EU, které mají od roku 2008 vypracované doporučené postupy prevence a léčby dětské obezity.

Sportovní aktivity

FOTO: Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik

Spolu s obezitou se již u dětí a mladých dospělých objevují obtíže s pohybovým aparátem, jako jsou bolesti páteře, kloubů, hlavy, celkově snížená obratnost a pohyblivost dítěte.

Ideálním řešením je dlouhodobá prevence s vypracovanými postupy jak na poli stravování tak pohybové aktivity.

Dětské aktivity

FOTO: Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik

Ideálním propojením prevence a léčby obezity a pohybového aparátu se zabývají ve Státních léčebných lázních Bludov, s. p. Bludovské lázně jsou známé svou již více než padesátiletou zkušeností s léčbou dětské obezity, nově i s léčbou komplikací obezity - diabetem.

Snížení nadváhy je prvním předpokladem prevence onemocnění diabetem.

Podstatou léčby je především změna životosprávy a pohybový režim, který je zaměřen na kalorický výdej, ale zároveň cvičení k posílení svalového korzetu, posílení kardiovaskulárního aparátu a pohybového aparátu jako celku. V lázních se děti naučí sestavovat jídelníček, rozpoznat "nebezpečné" potraviny, jejich kombinace, naučí se zacházet se svým tělem, jak si sportem neublížit, udržet si svoji váhu a pružnost těla.

Jídelna

FOTO: Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik

Spolu s dětmi se totéž mohou naučit i jejich rodiče, což je nezbytným předpokladem prevence a léčby obezity v rámci celé rodiny.

více informací na:  www.lazne-bludov.cz

Lázně Bludov

FOTO: Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik

MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant péče v Lázních Bludov