Bioplynky zpracovávají suroviny, s nimiž musí nějak naložit každé hospodářství nebo obec. Ve srovnání se skládkováním nebo hnojením polí kejdou se vznik bioplynu v bezpečně uzavřených fermentorech obejde bez šíření obtěžujícího zápachu.

A co z Německa známé komunální bioplynky? Ty zpracovávají biologicky rozložitelné odpady, které zatím u nás končí na skládkách. Jednu z mála najdeme v Kněžicích u Nymburka, kde zásobuje levným teplem většinu domů. Je to výhodné – za jeden GJ tepla platí místní pouhých 290 Kč, polovinu průměrné ceny v ČR.

KLASTR Bioplyn

KLASTR Bioplyn

FOTO: KLASTR Bioplyn

„Díky moderní technologii mohou být zemědělci i celé obce energeticky soběstační, protože vedlejší produkty své činnosti přemění na teplo a elektřinu. Ty se mohou stát doplňkovými zdroji jejich příjmů. Mnohým z nich mohou zachránit podnikání,“ vysvětluje Ing. Jan Habart, PhD. z CZ Biom. CZ Biom je členem Klastru bioplyn, který spojuje podnikatele a vědecké instituce zkoumající využití bioplynu v Česku a vede informační kampaň Bioplyn rozvíjí venkov.