Málokdy se ale mluví o tom, jak velkou váhu může mít samotné sledování sociálních sítí. V NEWTON Media často narážíme na argument, že monitoring není potřeba, pokud firma není na sociálních sítích aktivní. Tento názor (předpoklad) pramení  (vzniká) z představy, že aktivity na internetu a jejich monitoring jsou pevně spojené činnosti. Ale opravdu je tomu tak? Jste si jisti, že pokud někde nejste přítomni, tak se o vás nemluví? Navíc díky absenci monitoringu samozřejmě lze takové diskuze velmi těžko dohledat, reagovat na ně, případně je usměrňovat. Sledování internetové komunikace by v uvědomělých firmách mělo být běžnou součástí internetového marketingu, byť se může v současnosti jevit jako nedůležité.
Správnou komunikací na vhodných místech můžete ukázat zájem o své zákazníky, případně najít nové. Navíc vstup do internetové komunikace je velmi rychlý, jednoduchý a bezplatný. Zdarma tak získáváte důležité informace z oboru, o konkurenci, zákaznících.
Představme si, že jako firma monitorujete internetové diskuze. Jaké možnosti se vám tím otevírají?
Získáváte(me) aktuální informace - v reálném čase víte(me) o dění v našem okolí, oboru, sledujete diskutovaná témata, můžete na ně reagovat jak vnitrofiremně, tak v dané komunikaci.
Můžete sledovat negativní kampaně a rychle hasit krizové situace - v případě, že vás někdo kritizuje, takovou kritiku zachytíte,  poučíte se  z ní, reagujete  na ní, máte možnost omluvit se zákazníkům. V případě negativních kampaní rychle přijmete potřebná opatření.
Víte, co dělá konkurence - nejen, že máte z první ruky informace o novinkách a aktivitách u vaší konkurence, ale také můžete sledovat její aktivity na poli internetového marketingu (a ohlasy na tyto marketingové akce), učit se z jejích úspěchů i neúspěchů.
Staráte se o zákazníky - pokud vás zákazníci chválí, můžete jim poděkovat, pokud řeší jakýkoliv problém, můžeme jim poradit, problém vyřešit, zodpovědět jejich dotazy. Získáváte od zákazníků přímou zpětnou vazbu. Pečlivým a lidským přístupem si vychováváte opravdové fanoušky vaší značky, kteří budou nadšeně a dobrovolně šířit informace a rozšiřovat řady našich klientů.
Zamyšlení nad tím, o co všechno lze přijít, pokud sociální sítě nesledujete, již necháme na vás.

Více zde.