Konzultanti personální společnosti APROFES denně studují životopisy zájemců o různé pozice. S jakými chybami se v životopisech setkávají nejčastěji?

 

Příliš stručný životopis

Pouhý seznam zaměstnavatelů či pracovních pozic (např. 2 roky prodavač u firmy ABC, s.r.o) nestačí. Uveďte název zaměstnavatele, období, kdy jste u něj pracovali, název pozice a stručně popište i náplň práce na daném místě.

Gramatické a faktické chyby

Než životopis odešlete, eliminujte chyby a překlepy. Buďte pozorní u kontaktních informací. Stává se, že kandidát chybně uvede telefonický nebo e-mailový kontakt.

Nestrukturovaný životopis

Životopis není slohové cvičení (Jmenuji se…, narodil jsem se rodičům XY, matka pracuje jako…). V takto napsaném životopise musí personalista složitě hledat podstatná fakta. Pište stručně, přehledně a používejte jednotnou grafickou úpravu.

Nevhodně zvolená fotografie

ze soukromého archivu (dovolená, oslavy narozenin, apod.).

Návod na správný životopis můžete najít také na stránkách Aprofes.cz.