V OPPI již bylo rozděleno přibližně 75% prostředků. Navíc se hodnotí již podané žádosti, další dotace tedy budou brzy přiznány. Na nové žadatele tak zbývá již jen něco přes 10 miliard Kč. To v dotačním světě není mnoho. Čekají nás tedy pravděpodobně poslední kola dotačních výzev.
  
Aktuálně se mohou podnikatelé registrovat do následujících programů:

  • Progres (podřízené úvěry ČMZRB) – otevřeno do 31.12.
  • Inovace-Patent (ochrana práv průmyslového vlastnictví) – do 30.9.2012
  • Spolupráce-klastry (podpora oborových seskupení) – do 30.3.2012

V nejbližší době budou ještě vyhlášeny tyto programy:

  • Rozvoj (dotace na technologie) – očekává se od 2.4. a to pouze na 7 dní
  • Nemovitosti – bude otevřen až po Rozvoji
  • Eko-Energie (se zaměřením na MVE a bioplyn)

Doporučujeme zajímat se o tyto možnosti co nejdříve. Regionální EU Point specialisté Komerční banky Vám zdarma pomohou jak s dotacemi, tak i s nastavením optimálního financování projektu. Více o službách KB naleznete na www.eupoint.cz.