Na čem jsou vlastně polože­ny základy vztahu bankéře a jeho klienta, ptáme se. „Na důvěře,“ říkají téměř jedno­hlasně Marcela Šefrnová, inves­tiční poradkyně ČSOB, a Petr Jan­ďourek, třicetiletý fotograf. Ačkoliv „spolupracují“ teprve dva roky, znají se už pět let. Kamarád pana Janďourka je totiž dlouholetým kli­entem paní Šefrnové. „Když jsem si mu jednou posteskl, že bych měl začít více spořit a neutratit vše, co vydělám, dal mi na paní Marcelu telefon, abych se jí ozval, že už mi pomůže s mým hospodařením něco udělat,“ směje se pan Janďourek.

Paní Marcela věděla, že vztah k penězům u pana Janďourka je poněkud volný a že nejspíš ani netuší, že banky nabízejí i jiné pro­dukty než běžný účet. „Když mi vy­světlila, že v případě pravidelného spoření do penzijního připojištění, životního pojištění a stavebního spoření mohu za rok od státu do­stat na státních příspěvcích a daňo­vých úlevách až 7 400 korun, bylo mi jasné, že jsem do té doby dělal něco špatně,“ vzpomíná na své „fi­nanční prozření“ pan Janďourek.

Marcela Šefrnová se občas setká s otázkou, co takový investiční poradce vlastně dělá, co je nápl­ní jeho práce. Odpovídá, že na­slouchat svým klientům a pak jim umět dobře radit. A samozřejmě jim vysvětlit vše, čemu nerozu­mí. „Jednou z takových věcí jsou investice do podílových fondů,“ říká paní Šefrnová. „Lidé si větši­nou myslí, že jsou jen pro bohaté, ale přitom investovat do nich lze již od 500 korun měsíčně a pro­středky z nich si můžete kdykoliv vybrat.“

Když se pana Janďourka na zá­věr ptáme, co mu dva roky spolu­práce s paní Šefrnovou přinesly, odpovídá: „Kromě slušných úspor hlavně poznání, že když budu pra­videlně spořit menší částky, které nezatíží můj měsíční rozpočet, přinesou mi do budoucna zajíma­vé zhodnocení.“

Čtyři zásady rozumného spoření

• Spořte do státem podpo­rovaných produktů, kterými jsou penzijní připojištění, životní pojištění a stavební spoření. Ročně můžete získat až 7 400 Kč navíc.

• Investujte do podílových fondů.

• Spořte i menší částky, ale pravidelně.

• Pokud potřebujete poradit, jak nejlépe zhod­notit své úspory, obraťte se na zkušené poradce ČSOB.

Kontakt: Marcela Šefrnová, msefrnova@csob.cz

Více na www.csob.cz.